Εμποτισμός Προϊόντα

Εμποτισμός - Ισαακίδης ΑΒΕΕ

Γιατί εμποτίζουμε το ξύλο

 • Για να προστατευτεί́ το ξύλο από́ τις επιδράσεις των παραπάνω καταστρεπτικών παραγόντων, εισάγονται κατάλληλες συντηρητικές χημικές ουσίες μέσα στη μάζα του (προστατευτικός εμποτισμός).
 • Η προστασία με τον εμποτισμό́, περιορίζει την καταστροφή́ ή και την αλλοίωση του ξύλου και παρατείνει σημαντικά́ τη διάρκεια της ζωής του.
 • Η παράταση της διάρκειας της ζωής του ξύλου έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο γενικά́ για τον πλανήτη, όσο και ειδικά́ για την Ελλάδα, χωρά φτωχή́ σε ξύλο.

Οι ξύλινοι στύλοι των δικτύων ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών και οι στρωτήρες σιδηροδρόμων είναι επίσης σημαντικές εφαρμογές ξύλου, οι οποίες με τον προληπτικό εμποτισμό του ξύλου δεκαπλασιάζουν τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Ένας στύλος ΔΕΗ χωρίς εμποτισμό διαρκεί 5 χρόνια, ενώ ένας εμποτισμένος διαρκεί πάνω από 50-60 χρόνια. Υπολογίζεται ότι εάν δεν γινόταν εμποτισμός των δικτύων αυτών και των στρωτήρων σιδηροδρόμων, τα δάση του πλανήτη θα είχαν υποστεί ανεπανόρθωτη καταστροφή. Άρα η προστασία του ξύλου με χρήση εμποτιστικών είναι μια διαδικασία που προστατεύει τα δάση χωρίς τα οποία δεν μπορεί να υπάρχει ζωή στον πλανήτη μας.  Να σημειώσουμε εδώ ότι η προστασία του ξύλου ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. Στη Βίβλο αναφέρεται ότι η κιβωτός του Νώε ήταν συντηρημένη εξωτερικά με πίσσα (κατράμι: υγρό το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής ξυλανθράκων, το οποίο έχει μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ιδιότητες και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα).

 

Συνοψίζοντας, ο προστατευτικός εμποτισμός του ξύλου γίνεται για:

 • προστασία από́ σηπτικούς μύκητες, έντομα, καιρικές συνθήκες,
 • βελτίωση διαστασιακής σταθερότητας,
 • βελτίωση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων,
 • και αύξηση αντοχής στη φωτιά́.

Ένα απλό παράδειγμα στη σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει το πόσο σκόπιμο είναι να χρησιμοποιούμε εμποτισμένο ξύλο σε κατασκευές. 

Μια συμβατική ξύλινη στέγη έχει μια φυσιολογική διάρκεια ζωής 30 χρόνια εφόσον η ξυλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν χωρίς προσβολές και χωρίς εμποτισμό. Είναι φυσιολογικό στα 20 χρόνια της κατασκευής μας να αρχίσουμε να ανησυχούμε για προσβολές από έντομα και μύκητες. Η ίδια στέγη κατασκευασμένη με το ίδιο ξύλο αλλά εμποτισμένη υπό πίεση με βορικά άλατα, κοστίζει 10% του συνολικού κόστους περισσότερο και έχει 5πλάσιο χρόνο ζωής.

 

Το ξύλο λόγω της δομής του και χημικής του σύστασης αποτελεί́ τροφή́ για μύκητες και έντομα, θαλάσσιους ξυλοφάγους οργανισμούς, βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς.

Προσβολή ξύλου από μύκητες

Προσβολή ξύλου από έντομα

Αλλοίωση από  κλιματικές συνθήκες

Παράγοντες:
•Φως (ηλιακή́ ακτινοβολία)

 • Υγρασία (βροχή́, χιόνι)
 • Θερμοκρασία
  •Αέρας, κ.τ.λ.

Γενικά

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου ( vacuum-pressure-vacuum).

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052.

Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%.

Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου , δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών.

Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού , πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού.

Η όλη καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο από μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού.

Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

 

Το είδος του συντηρητικού TANALITH E 3492   καλύπτει την προδιαγραφή απαιτήσεων BS EN ISO 14001και BS EN ISO 9001.

Η διαδικασία εμποτισμού είναι διαπιστευμένη κατά EN ISO 14001 και EN ISO 9001/2000

Προσοχή: Στο εμπόριο διακινούνται προϊόντα τα οποία έχουν “εμβαπτισθεί” επιφανειακά. Αυτό σημαίνει ότι το μυκητοκτόνο (πολλές φορές άγνωστης προελεύσεως, σύστασης και με πιθανότητες επικίνδυνων ουσιών στη σύστασή του) που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει εισχωρήσει έως την καρδιά του ξύλου με αποτέλεσμα να μην το προφυλάσσει,  είτε σε εφαρμογή για εξωτερική χρήση είτε απο έντομα ξύλου(π.χ. σαράκι).

Ο καταναλωτής διατηρεί κάθε δικαίωμα απαίτησης του πιστοποιητικού εμποτισμού και ποιότητάς του προϊόντος.

Photo Gallery

www.isaakidiswood.gr